Až 80% rodinám v núdzi sa dá pomôcť , aby ich deti nemuseli ísť do ústavnej starostlivosti. Úsmev ako dar sa snaží podať ruku každému, kto ju potrebuje, kapacity však nestačia. Pomôžeme finančnou zbierkou?

Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu  rodiny je dôležité  pre každé dieťa, rovnako však aj pre celú spoločnosť. Úsmev ako dar už 30 vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Pomáha aj aktuálne v období pandémie. Kapacity ale už nestačia.

S pandémiou žijeme už viac ako 20 mesiacov. Úzkosť a strach sa za tie mesiace stali bežnou súčasťou našich slovníkov v dôsledku nárastu duševných problémov u ľudí. Mnohí ľudia pociťujú strach o rodinu a blízkych, či strach a neistotu z ekonomickej a spoločenskej situácie na Slovensku. Rapídne vzrástol počet ohrozených rodín v núdzi, ktorým hrozí strata strechy nad hlavou. Podľa údajov Svetovej banky sa do chudoby môže prepadnúť až 450 tisíc Slovákov.

Zhoršujúca sa epidemická situácia sa výrazne odráža na ekonomike. Mnohí ľudia prišli v dôsledku pandémie o prácu a dostali sa do situácie, kedy hrozí odobratie detí z rodiny do ústavnej starostlivosti. Od začiatku pandémie Úsmev ako dar pomohol opakovane viac ako 2800 rodinám v núdzi, aby deti zostali so svojimi rodičmi. Pre deti a rodičov predstavuje náročná situácia psychickú záťaž, pri riešení ktorej potrebujú odbornú pomoc. Rodiny v núdzi môžete podporiť finančnou zbierkou.  

Úsmev ako dar eviduje 100% nárast rodín s maloletými deťmi spred pandémie, ktorým z dôvodu straty zamestnania živiteľov a samoživiteľov hrozí bezdomovectvo. Pomocnú ruku sa Úsmev ako dar snaží podať každému, no ich kapacity na to už mnohokrát nestačia. Od začiatku pandémie kontinuálne pomáhajú viac ako 2800 rodinám. Nielen finančne, rodinám pomáhajú sprístupňovať zdravotnú starostlivosť, či lieky. Ďalším príkladom je pomoc so stravou, ktorú majú žiaci zo sociálne slabších rodín na školách zadarmo formou obedov, no pre zavreté školy im museli rodičia hradiť stravu na vlastné náklady. Aj vďaka donorom sa Úsmevu podarilo rozdať viac ako 30 000 teplých obedov.

Z dôvodu zatvorenia prevádzok prišlo o prácu približne 80 rodičov – klientov Úsmevu ako dar –, z toho 40 z nich na Východe Slovenska. Mnohých sa vďaka pokrývaniu nákladov na rekvalifikáciu podarilo zamestnať v úplne novom odbore. Príkladom je mama, ktorá si popri práci ako upratovačka spravila pedagogické minimum a dnes úspešne pracuje ako učiteľka v materskej škôlke.

Mnoho rodín sa trasie v základoch, reálne prichádzajú o prácu, o svoje bývanie. Boja sa, že sa nedokážu dostatočne postarať o svoje deti, že ich nedokážu zabezpečiť základné životné potreby. Vtedy nastupuje pocit beznádeje, úzkostné poruchy, depresie. Kríza sa tak ešte viac prehlbuje a rodiny sa dostávajú do situácie, kedy im hrozí vyňatie dieťaťa. Systematicky pomáhame rodinám, aby mali s deťmi naplnené základné životné potreby, povzbudzujeme a snažíme sa im ukázať, že každá situácia má východisko,“ povedal Jozef „Jogo“ Mikloško, predseda Úsmev ako dar.

                                                Kľúčový problém je bývanie

Na Slovensku je dlhodobý problém s bývaním pre sociálne slabšie rodiny a rodiny v núdzi. Kapacity pobytových zariadení a dostupného sociálneho nájomného bývania sú nedostatočné. V Bratislavskom kraji je síce dostatočný počet voľných bytov na prenájom, cenovo sú však pre mnohé rodiny nedostupné. Rodiny v núdzi si tieto byty nemôžu finančne dovoliť a vzdialená je im aj vidina vlastného bývania. Úsmev ako dar získal financie na projekt HOUSING FIRST, ktorý predstavuje unikátny integrovaný model skutočnej prevencie a riešenia spoločenskej výzvy bezdomovectva rodín s maloletými deťmi.

Projekt je založený na princípe komunálneho koncentrovaného bývania a vychádza z tzv.  housing-first systému, kedy sa ľuďom bez domova poskytne stabilné bývanie ako prvý krok znovu začlenenia do spoločnosti. Cieľom tohto projektu je v prvom rade poskytnúť ohrozenej rodine s deťmi bezpečný domov na dôstojnej úrovni a pomôcť tak celej rodine zostať pokope. Slúži ako prevencia pred vyňatím detí z rodiny a umiestnení do centra pre deti a rodiny. Zároveň sa vďaka projektu zefektívni poskytovanie podporných služieb, či už sociálne, psychologické, pedagogické či právne.

Úsmev ako dar je momentálne lídrom v sociálne nájomnom bývaní na Slovensku. Riešenia ponúkajú aj a politickej a legislatívnej úrovni. Pre príklad je dobré uviesť, že 180 detí v ústavnej starostlivosti počas dvoch rokov stojí štát 6,6 miliónov eur, zatiaľ čo s odborným sprevádzaním stojí rovnaký počet detí spoločnosť 1,7 milióna eur.

                                             Psychické zdravie Slovákov je nalomené

Negatívny dopad má situácia na psychické zdravie ohrozených rodín, kvôli čomu sa zhoršuje aj ich zdravotný stav. Až 80% chorôb má totiž psychosomatický pôvod. Za posledných 10 mesiacov sa u každého piateho človeka vyskytli psychické problémy. Výskyt depresie vzrástol na 40.9%, pričom postihuje ženy až dvakrát častejšie ako mužov.

Neistota a časté zmeny spôsobujú stres, zvyšujú sa úzkostné a depresívne stavy, vyhrocujú sa konflikty. Vážnym problémom sa stáva osamelosť. Preto sme boli počas pandémie stále v prvej línii a neraz sme boli jediným reálnym kontaktom našich klientov. Dúfame, že sa situácia zmení, ale sme pripravení pokračovať v doterajšom nasadení,“ priblížila situáciu psychologička Magda Biznárová, ktorá spolupracuje s Úsmev ako dar.

Rodiny v núdzi môžeme podporiť vo finančnej zbierke na www.usmev.sk/podporte.

-ra-