Množstvo správnych, ale aj nesprávnych stravovacích návykov, ktoré preberáme z domu, ovplyvňuje náš životný štýl aj v dospelosti. Zdravej výžive sa venujú na slovenských školách už šiesty rok. K téme „Ovocie a zelenina“ pribudne aktuálne „Potravinový odpad“.

K projektu „Viem, čo zjem“, ktorý sa realizuje s podporou spoločnosti Nestlé, sa od minulého školského roka pridal aj voliteľný predmet. Tohtoročná účasť škôl potvrdila, že edukácia v oblasti zdravej výživy je aj pre samotné školy veľmi dôležitá. Do projektu a predmetu sa totiž zapojil rekordný počet – až 23 320 žiakov z 282 základných škôl z celého Slovenska. Pre školy je pripravená súťaž aj nové učebné materiály.

Množstvo správnych, ale aj nesprávnych stravovacích návykov preberáme z domu, a tie ovplyvňujú náš životný štýl aj v dospelosti. Škola je preto miestom, kde sa môžu deti dozvedieť veľa nových a užitočných informácií a motivovať tak k pozitívnej zmene aj svojich rodičov. „Správne stravovacie návyky a dostatok pohybu sú pre zdravie detí dôležité, preto sa veľkému záujmu zo strany škôl nesmierne tešíme,“ vyjadrila svoje nadšenie Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti.

Voliteľný predmet si môžu základné školy zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponzibilných hodín pre 4., 5. a 6. ročníky. Učebné materiály je tiež možné využívať v rámci záujmových krúžkov alebo ako doplnok výučby. Vzdelávací štandard a metodické materiály k predmetu boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR. Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma a v rozsahu 32 vyučovacích hodín boli pre pedagógov vytvorené komplexne na celý školský rok. Napriek tomu predmet ponúka učiteľom dostatok priestoru si výučbu tvorivo modifikovať v závislosti od svojich potrieb, ale aj potrieb a záujmu žiakov.

Projektová forma ponúka priestor priblížiť žiakom tému zdravej výživy v menšom rozsahu, a to formou šiestich vyučovacích hodín. Projekt je určený pre 3. – 6. ročníky základných škôl a rovnako pozostáva zo šiestich tematických celkov, vďaka ktorým sa žiaci oboznámia s témami, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia či hygiena potravín. Tematické celky sú k dispozícii aj v digitalizovanej podobe, podnecujú tak pozornosť žiakov a učivo vysvetľujú zaujímavým spôsobom. Obsahujú náučné videá, hry a je možné s nimi pracovať na interaktívnej tabuli či premietať online.

Aj v tomto školskom roku bude vyhlásená súťaž, v ktorej tri najúspešnejšie školy môžu získať ceny – príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500, 300 a 200 eur. Novinkou je, že školy v projekte sa oboznámia s učebnými materiálmi voliteľného predmetu k téme „Ovocie a zelenina“ a v predmete pribudne celkom nová téma „Potravinový odpad“.

„Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta a doposiaľ sa ho zúčastnilo približne 8 miliónov detí.  Realizuje sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia. Viac informácií je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk.

-zh-