Mladá generácia doslova hluchne. WHO očakáva, že počet mladých ľudí s poškodením sluchu dosiahne do roku 2050 celosvetovo až 2,5 miliárd. Podiel na tom majú aj smartfóny, slúchadlá a iné technologické zariadenia.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) očakáva, že do roku 2050 sa celosvetovo zvýši počet mladých ľudí vo veku 12 až 35 rokov s čiastočnou alebo úplnou stratou sluchu o 67 % – t. j. na 2,5 miliárd. Podiel na tom majú aj smartfóny, slúchadlá a iné technologické zariadenia, s ktorými mladí ľudia trávia voľný čas a stali sa už i súčasťou vzdelávacieho procesu. Mladá generácia tak doslova hluchne.

Problémy so sluchom ovplyvňujú kvalitu komunikácie na všetkých úrovniach interakcií a znemožňujú mladým ľuďom plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti. Následne to vplýva na ich štúdium, pracovné vzťahy, rodinný život. Ide o zdravotný problém, ktorý pretrváva celý život.

Na nepriaznivý vplyv príliš intenzívneho zvuku či hluku upozorňujú aj lekári. „Hluk pôsobí ako stresor, ktorý vyvoláva stresovú reakciu organizmu. Pod jeho vplyvom môžu vznikať reakcie v psychickej a neurovegetatívnej oblasti. Napríklad môže dôjsť k zmenám krvného tlaku, pulzu či dychovej frekvencie, k zmenám v tráviacom trakte, vo vylučovaní hormónov, vzniku hypertenzie, neuroticizmu a mnohým ďalším zdravotným problémom,“ vysvetľuje profesorka MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., prednostka Ústavu hygieny LF UK a dodáva, že deti vnímajú hluk ešte citlivejšie.   

WHO bije na poplach

V dôsledku spomínaných zistení WHO navrhuje limitovať intenzitu zvuku v zariadeniach, ktoré slúžia na počúvanie hudby či hovoreného slova, vrátane telefónov. „V prípade detí by intenzita zvuku nemala presiahnuť 75 dB a doba počúvania 40 hodín týždenne,“ odporúčajú odborníci organizácie. WHO preto apeluje na výrobcov, aby tieto zariadenia v budúcnosti obsahovali softvér, ktorý bude automaticky upozorňovať na riziko príliš hlasného zvuku a súčasne ho dokázali regulovať. Kým sa tak stane, zodpovednosť je na rodičoch.

Nadmerné pozeranie do mobilu, tabletu či iných obrazoviek, obzvlášť bez dostatočne dlhých páuz, spôsobuje i problémy so zrakom. „Pre deti predstavuje určité riziko uprené sledovanie televíznej alebo počítačovej obrazovky z hľadiska syndrómu suchého oka. Dieťa môže natoľko uprene pozerať, že zabúda žmurkať. Z tohto hľadiska sú vhodné oddychové prestávky,“ hovorí doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD, MHA, prednostka Kliniky detskej oftalmológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Dodáva, žedeti do 3 rokov by vôbec nemali používať tablet. Navyše, modré svetlo z LCD displeja, smartfónu a tabletu môže súvisieť aj s výskytom žltej škvrny, ochorenia nazývaného vekom podmienená makulárna degenerácia.

Psychológovia upozorňujú, že nadmerné pozeranie do obrazoviek vedie k pasivite a dieťa stráca zmysel pre realitu. Môže to ovplyvniť aj vývoj reči dieťaťa a spôsobiť poruchy sústredenia. Rodičia by preto v rámci harmonického vývinu dieťaťa mali podľa odborníkov dbať na dostatok fyzických aktivít, vrátane pobytu na čerstvom vzduchu.