Detské kardiocentrum bilancuje. Za 30 rokov zachránilo život tisíckam detí z celého Slovenska. Už v roku 1992 zrealizovalo, ako prvé v republike, mimotelovú mechanickú podporu srdca u detského pacienta.

Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s. píše svoju históriu presne 30. rokov, počas ktorých rozvíjalo svoj prvotriedny prístup v liečbe celého spektra vrodených a získaných ochorení srdca u detí a mladých ľudí. Už v roku 1992 tu zrealizovali ako prví na Slovensku mimotelovú mechanickú podporu srdca u detského pacienta.

Špičkoví experti Detského kardiocentra, ktoré bolo založené oficiálne v apríli roku 1992, si za uplynulé tri dekády môžu na konto profesionálnych úspechov pripísať takmer 20-tisíc kardiochirurgických operácií a katetrizačných zákrokov.

Vďaka nadviazaniu a rozvíjaniu spolupráce s detskými nemocnicami v americkom Bostone a Filadelfii prichádzalo cez Detské kardiocentrum od začiatku jeho fungovania v danom čase na Slovensko to najmodernejšie know-how. Našim zakladateľom, špičkovým odborníkom, patrí uznanie za viaceré prvenstvá v detskej kardiológii. Už v roku 1995 tu bol zrealizovaný celosvetovo prvý zákrok katetrizačného uzáveru defektu predsieňového septa tzv. Amplatzovym oklúzorom. V roku 1998 tu úspešne prebehla prvá transplantácia detského srdca na Slovensku a v roku 2008 bola implantovaná prvá dlhodobá mechanická podpora u dojčaťa vo vyšehradskom regióne,“ uvádza MUDr. Martin Záhorec, PhD., námestník NÚSCH pre Detské kardiocentrum a primár Oddelenia detskej kardiológie.

Úspechy v detskej a novorodeneckej kardiológii a kardiochirurgii

Je priam neuveriteľné, ako rýchlo ubehli tri desaťročia a čo všetko priniesli. Od založenia Detského kardiocentra sa tu zrealizovalo vyše 9200 operačných a 9300 katetrizačných zákrokov, ktorými dokázali naši súčasní aj bývalí kolegovia, spojení rovnakým poslaním, zachrániť tisíce detských životov,“ hovorí  MUDr. Viera Illíková, PhD., primárka Oddelenia arytmií a kardiostimulácie, predsedkyňa PS Pediatrickej kardiológie a dodáva: „Z hľadiska našej práce považujeme za prelomový aj rok 2008, kedy sa nám podarilo rozbehnúť program rádiofrekvenčných katétrových ablácií srdca v detskom veku. Katétrová ablácia predstavuje kauzálnu liečbu a znamená teda úplné vyliečenie väčšiny týchto detí. Za ostatných 14 rokov bolo realizovaných 500 ablácií, pričom najmenšie vyliečené dieťa malo len 2 mesiace.“

Inovatívne práce na poli intervenčnej katetrizácie patria medzi najväčšie úspechy centra. Rovnako tak detská a najmä novorodenecká kardiochirurgia, intenzívna medicína, diagnostika a liečba arytmií ako aj pokroky v zobrazovacích metódach (použitie 3D modelov pre plánovanie operácií).

Postupne boli v našom centre vytvorené komplexné centralizované programy, ako mechanická podpora a transplantácia srdca, program starostlivosti o pacientov s jednokomorovou cirkuláciou alebo pľúcnou hypertenziou či prenatálna echokardiografická diagnostika. Tímy lekárov a sestier dokážu poskytovať vysoko špecializovanú anestéziologickú a intenzívnu starostlivosť aj deťom s najzávažnejšími srdcovými ochoreniami, keď sa nachádzajú v kritickom stave,“ vysvetľuje doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., primárka Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Nová éra v nových priestoroch

Detské kardiocentrum sa presťahovalo vo februári minulého roku do dlho očakávaných, nových, moderných priestorov. „Výstavbou nového pavilónu, ktorý je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, sa podarilo vytvoriť predpoklady pre integrované centrum kardiovaskulárnej medicíny pre pacientov všetkých vekových kategórií. Ceníme si, že sme mohli aj touto formou vstúpiť do novej dekády nášho fungovania, v ktorej chceme pokračovať v poskytovaní tej najlepšej starostlivosti, akú oblasť detskej kardiológie aktuálne ponúka. Veríme, že budeme aj naďalej centrom, ktoré prináša nádej do životov detí a ich rodín. Tých, ktoré sa narodili a aj tých, ktoré ešte len prídu na tento svet a budú potrebovať našu pomoc,“ uzatvára MUDr. Martin Záhorec, PhD.

30 rokov Detského kardiocentra v číslach:

  • 220-tisíc kardiologických vyšetrení
  • 160-tisíc echokardiografických vyšetrení
  • 22-tisíc hospitalizácií
  • 20-tisíc výkonov v celkovej anestézii
  • 10-tisíc kardiochirurgických operácií
  • 10-tisíc katetrizácií
  • 500 rádiofrekvenčných katétrových ablácií