Ako sa stať youtuberom?

Súčasne protiepidemiologické opatrenia si vyžiadali viaceré neplánované reštrikcie, ktoré sa dotkli aj detských voľnočasových aktivít. Obmedzenie návštevnosti škôl, uzatvorenie telocviční, pozastavené kultúrne i umelecké aktivity, presunuli aj mimoškolské krúžky pre deti do online prostredia. Zmeny, ktoré nastali zo dňa na deň priniesli nové výzvy nielen pre poskytovateľov formálnej výučby, krúžkov, lektorov, ale i rodičov a deti samotné. www.kruzkypredeti.sk umožňujú deťom vo veku od 3 do 15 rokov i v tomto období naďalej a plynulo rozvíjať svoje schopnosti a talent. Vzdelávať sa v jazykoch, technických zručnostiach či počítačových skiloch z pohodlia domova nie je stále samozrejmosťou pre väčšinu rodičov. Online prostredie však ponúka efektívne možnosti nadobúdania nových vedomostí a zručností na baze “EDUTAINMENT” metodík.

Občianske združenie eduPreliezka, ktoré je prevádzkovateľom portálu www.kruzkypredeti.sk sa dlhodobo venuje organizovaniu záujmových krúžkov pre deti  v materských a základných školách či  v rodinných centrách. Prechod na online krúžky zvládli v občianskom združení vďaka prepracovaniu klasických metodik a didaktik na formy použiteľné v online priestore. Lektori prešli školením zameraným na techniky podporujúce udržanie detskej pozornosti, motivácie a výkonu počas online výučby. Nemálo dôležité bolo natrénovanie “hereckej dramatizácie, práca s hlasom a rečou tela” za účelom upevnenia zážitku na konkrétnych hodinách. Lektori sa s deťmi spájajú prostredníctvom video hovoru cez ZOOM platformu. Výsledkom snahy spojenia všetkých podporných elementov správnej online výučby je udržanie skupinovej dynamiky a motivácie učiť sa, napriek ľudskému odstupu, ktorý online priestor vytvára.

V súčasnosti ponúkame online výučbu pre deti od 3 do 15 rokov. Obľúbené sú lekcie anglického a nemeckého jazyka, či už je to online skupinové vzdelávanie, konverzačné alebo individuálne hodiny. Online krúžky jogy a boxu umožňujú deťom precvičiť si celé telo.

Aj malí nadšenci stavebnice LEGO® si s  nami zdokonaľujú svoje technické zručnosti. Našim bestellerom je online krúžok pre mladých youtuberov, v ktorom sa deti naučia vytvoriť si svoj YouTube kanál, napĺňať ho vlastným obsahom a pracovať s grafickými softvérmi“, hovorí Michal Moško generálny sekretár občianskeho združenia eduPreliezka.

Online krúžky vyžadujú na obidvoch stranách – u poskytovateľa krúžkov aj u rodičov s deťmi nielen technické hardwarové vybavenie, ale i digitálne znalosti. Zábavné krúžky v online prostredí menia zaužívané stereotypy detí a predstavujú zmysluplné trávenie voľného času pri počítači. „Je pre nás dôležité nielen nastavenie kvalitnej, ale i zábavnej formy všetkých našich online krúžkov, pričom sa snažíme intenzívne komunikovať a zbierať spätnú väzbu od rodičov, aby sme vyhoveli ich individuálnym požiadavkám,“ dodáva M. Moško.