Tím spoločnosti Sanofi posilnili nadšení študenti

Takzvaná generácia mileniálov nesie na svojich pleciach našu budúcnosť. Sú to práve oni,  kto v najbližších rokoch obohatia rady pracovníkov v najrôznejších spoločnostiach.  Farmaceutická spoločnosť Sanofi preto v priebehu minuléhoroka ponúkla vybraným študentom možnosť stáže.

Štyria vybraní študenti farmaceutickej a prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sa tak na necelé štyri mesiace stali súčasťou tímu farmaceutickej spoločnosti Sanofi na Slovensku. Stáž bola prínosná pre všetkých zúčastnených. Študentom umožnila nazrieť do korporátneho prostredia a získať praktické skúsenosti z odboru, ktorému sa na škole venujú a manažérov zase na oplátku obohatila o cenné poznatky ako s mladými talentami pracovať.

Hlavným cieľom projektu bolo nadviazať s vysokými školami perspektívnu spoluprácu, ktorá do  budúcnosti pomôže získať talentovaných študentov už v priebehu štúdia. Nadchnúť študentov však nebolo zďaleka také jednoduché, a preto spoločnosť zvolila pre svoju informačnú kampaň kreatívny názov „Sanofi – účinná látka vašej budúcnosti“. „Aby sa nám podarilo študentov motivovať k účasti na stáži v našej spoločnosti, pripravili sme vopred na školách  informačnú kampaň, ktorá zahŕňala letáky, virálne videá či interaktívne súťaže. Zúčastnili sme sa na Kariérnych dňoch farmácie, kde sme pre študentov pripravili bohatý program vrátane prednášok, “ vysvetlila Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Sanofi. Študenti, ktorí prejavili záujem o stáž  v Sanofi, museli v prvom rade dodať svoj životopis spolu so stručným motivačným listom o tom, prečo by práve oni mali byť „účinnou látkou Sanofi“. Vybraných študentov potom čakalo ešte viackolové výberové konanie, kde o svojich schopnostiach museli presvedčiť oddelenie ľudských zdrojov.  Stáž nakoniec získali traja študenti Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a študentka medicínskej biológie na bratislavskej Prírodovedeckej fakulte UK.

Neoceniteľné skúsenosti

Realitou, s ktorou sa čerství absolventi často stretávajú, sú vysoké požiadavky na predchádzajúce skúsenosti z odboru. Získať však v priebehu štúdia farmácie prax inde, než v lekárni, je pre študentov pomerne komplikované. „Jeden z dôvodov, prečo ma ponuka stáže v Sanofi zaujala bol ten, že som si svoju kariéru nepredstavoval len v lekárni. Chcem dosiahnuť niečo viac a stáž v spoločnosti s takým množstvom produktov som považoval vo všetkých smeroch za dobrý krok,“ doplnil stážista Michal. Práve v Sanofi tak dostal so svojimi kolegami možnosť uplatniť svoje teoretické vedomosti v praxi a vyskúšať si prácu skutočných manažérov v autentickom prostredí, a to hneď na niekoľkých oddeleniach farmaceutickej spoločnosti. „Spolupracovala som na existujúcich projektoch, zúčastnila som sa kongresu, riešila rôzne situácie a problémy, pri ktorých som mala možnosť rozvíjať svoj potenciál a kritické myslenie,“ opísala rozsah svojich skúseností stážistka Bianka.

Rovnako pozitívne skúsenosti si zo stáže odniesla aj Monika. „Od začiatku som sa cítila ako súčasť tímu, ako právoplatný člen rodiny Sanofi. Pomohli tomu všetky tie vstupné školenia, technika, ktorú sme mali k dispozícii ako aj priateľský prístup zo strany zamestnancov.“

Všestranný prínos nielen pre študentov

Nadšenie študentov rovnako zdieľajú aj manažéri zo Sanofi. Ocenili predovšetkým samostatnosť, akú stážisti prejavili pri riešení im doposiaľ neznámych problémov spojených s každodennou pracovnou realitou vo farmaceutickej firme. „Pre našich kolegov bolo zaujímavé dozvedieť sa, ako je činnosť farmaceutického priemyslu vnímaná z pozície externistov. Som presvedčená, že projekt bol prínosný pre všetky zúčastnené strany“, dodáva Kujanová.

 

Spoločnosť Sanofi plánuje zrealizovať stáže pre študentov aj v tomto roku. Viac informácií vám poskytne oddelenie ľudských zdrojov spoločnosti Sanofi

Kariera.Slovakia@sanofi.com.

Kód materiálu: SACS.SA.19.03.0183

Vydané: 28.3.2019

sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. – Einsteinova 24 – 851 01 – Bratislava –www.sanofi.sk