Cigarety si bez problémov kúpi každé tretie dieťa

S novými typmi výrobkov s obsahom tabaku a nikotínu, ako sú napríklad e-cigarety, a tiež s rozširujúcou sa sieťou predajcov, ktorí tieto výrobky ponúkajú, rastie aj riziko, že sa k nim dostanú deti a mladiství. Potvrdila to aj pravidelná kontrola dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, ktorú toto leto vykonala Slovenská obchodná inšpekcia. Výsledky kontrol ukázali, že niektorý z týchto výrobkov si dokázalo kúpiť každé 3. dieťa. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia iniciatíva Na veku záleží, ktorá sa už štvrťstoročie venuje problematike fajčenia detí a mladistvých, upozorňuje na riziká fajčenia a predstaviť spôsoby, ako deti motivovať k tomu, aby fajčiť ani nezačali.

VÝSLEDKY KONTROLY SOI

„SOI v rámci kontrolnej akcie prekontrolovala 623 kamenných prevádzok a 54 e-shopov, celkovo bolo teda vykonaných 677 kontrol. Z kamenných prevádzok bolo 248 kontrol vykonaných v obchodných reťazcoch, 149 kontrol v trafikách a novinových stánkoch, 119 kontrol v iných prevádzkach (ako napr. nákupné centrá, pohostinstvá, kaviarne, elektroobchody a pod.) a 107 kontrol bolo vykonaných na čerpacích staniciach,“ predstavuje rozsah kontroly Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie, ďalej len SOI.

Z 623 kontrolných nákupov v kamenných prevádzkach boli tabakové výrobky a výrobky určené na fajčenie predané v 224 prípadoch, čo predstavuje 35,95 %, pričom takmer 20 % z týchto pochybení sa týkalo predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie mladistvým vo veku 11 – 14 rokov.

„Z výsledkov kontroly tiež vyplýva, že najviac porušení zákona naši inšpektori zistili v nákupných centrách, pohostinstvách, kaviarňach, elektroobchodoch, obchodoch s rozličným tovarom. Z celkového počtu 119 kontrolných nákupov došlo k porušeniu v 55 prípadoch, čo predstavuje 46,22 %, teda v takmer každej druhej prevádzke,“ upozorňuje Nadežda Machútová.

PRVÝKRÁT KONTROLA INTERNETOVÝCH OBCHODOV

Novela Zákona o ochrane nefajčiarov účinná od 1. septembra 2022 umožnila predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet aj na diaľku.  V súvislosti s možnosťou zakúpiť si tieto výrobky prostredníctvom internetu zaznamenala SOI aj pribúdajúce podnety rodičov, ktorí poukazujú na predaj týchto výrobkov deťom. Slovenská obchodná inšpekcia preto vykonala kontrolu aj v e-shopoch zameraných na predaj tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie.

V e-shopoch bolo vykonaných spolu 54 kontrol, pričom v 11 prípadoch SOI zistila, že predávajúci nepoužíval funkčný systém overovania veku kupujúceho, teda umožnil predaj kontrolovaných výrobkov aj osobám mladším ako 18 rokov, teda porušili zákon v 20 % prípadov.  „Je preto dôležité, aby vek nebol len deklaratórne potvrdený kupujúcim, napr. odkliknutím informácie, že má 18 rokov, na webe s vyplnením základných údajov, príp. len potvrdením veku v telefonickej nahrávke, bez akéhokoľvek overenia, ale musí dôjsť k verifikácii veku kupujúceho predávajúcim, a to najneskôr pri dodaní uvedených výrobkov kupujúcemu,“ vysvetľuje Nadežda Machútová.

AKO ZÍSKAVAJÚ DETI A TÍNEDŽERI CIGARETY?

Podľa Národného výskumu používania tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov, ktorý na jeseň 2022 zrealizovala agentúra FOCUS pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pri dostupnosti cigariet a iných výrobkov s obsahom tabaku a nikotínu, nie je problém len v nedodržiavaní zákona o ochrane nefajčiarov niektorými obchodníkmi. „Deti sa k týmto výrobkom dostanú predovšetkým cez priateľov alebo im ich niekto ponúkne. Tretí najčastejší dôvod, ako sa deti a tínedžeri dostavajú k cigaretám a tabakovým výrobkom určeným na fajčenie je, že si ich vedia priamo kúpiť v obchode, trafike, na čerpačkách a v iných obchodoch. Dotazovaní neplnoletí mladí ľudia dokonca uviedli, že vo viac ako v polovici prípadov im bez problémov predali klasické cigarety, e-cigarety, zahrievaný tabak, či nikotínové vrecúška, ak si daný výrobok chceli kúpiť,“ predstavuje výsledky prieskumu Martin Slosiarik, sociológ z agentúry FOCUS.

PREČO JE NEBEZPEČNÉ PREDÁVAŤ CIGARETY A TABAKOVÉ VÝROBKY NEPLNOLETÝM?

Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku a nikotínu sa považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať. Až 90 % tvrdých dospelých fajčiarov začalo fajčiť už v tínedžerskom veku. „Skúsenosti s klasickými cigaretami má viac ako štvrtina neplnoletých (28 %), so zahrievaným tabakovým výrobkom, s e-cigaretou a s nikotínovými vrecúškami takmer desatina (8 %) detí vo veku 12 – 17 rokov, celkovo má skúsenosť aspoň s jedným z týchto produktov až takmer tretina (31%) mladistvých,“ spresňuje posledné zistenia prieskumu Martin Slosiarik. Výsledky prieskumu tiež ukázali, kedy začali mladí ľudia skúšať cigarety. Pätina (20 %) opýtaných detí a mladých ľudí, ktorí majú skúsenosť s fajčením cigariet, uviedla, že cigaretu vyskúšali už na 1. stupni základných škôl,  takmer štvrtina (73 %) na 2. stupni a 7 % „až“ na strednej škole, vo veku, kedy boli ešte neplnoletí. Pri interpretácii týchto zistení však treba brať do úvahy aj aktuálny vek opýtaných.

Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku a nikotínu sa považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať. Až 90 % tvrdých dospelých fajčiarov začalo fajčiť už v tínedžerskom veku. Odborníci sa zhodujú, že ak chceme znížiť celkový počet fajčiarov, musíme omnoho intenzívnejšie upriamiť pozornosť na mladistvých fajčiarov. Deti a mladiství by nemali fajčiť

vôbec. „Na Slovensku patria medzi 4 najčastejšie príčiny úmrtí kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, chronické respiračné ochorenia a metabolické ochorenia. Ročne na ne zomrie viac ako 50000 ľudí. Fajčenie zapríčiňuje alebo priamo ovplyvňuje všetky z nich. Fajčenie v mladom veku má však ešte závažnejší dopad na zdravie, pretože telo a psychika sú ešte vo vývoji,“ vysvetľuje Zuzana Kamendy, odborníčka na závislosti z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.

Ajmenej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov významne znížiť imunitu, znížiť obsah kyslíka v krvi, spôsobovať častejšie respiračné ochorenia, zvyšovať riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb, a to najmä zvýšený krvný tlak už mladom veku. Fajčenie od skorého veku sa podpisuje pod väčšiu únavu detí, pokles ich výkonu a častejšie bolesti hlavy. Neplnoletým fajčiarom sa tiež rýchlejšie kazia zuby a z estetického hľadiska v jeho dôsledku viac trpia zápachom z ústnej dutiny, a je tiež jedným z faktorom nezdravej pleti a predčasnej tvorby vrások.

„Mladý človek navyše často fajčí pod vplyvom rovesníkov, v ich spoločnosti, v partii, a v tomto prostredí sa môžu vyskytovať aj iné drogy, napr. alkohol, marihuana, alebo iný spôsob konzumácie nikotínu, pri ktorom je ešte rýchlejšia cesta k závislosti ako pri klasickom fajčení. Napríklad čoraz populárnejšie nikotínové vrecúška majú omnoho vyšší obsah nikotínu, ako klasické cigarety. Bežná cigareta obsahuje asi 8 mg nikotínu, beztabakové vrecúško obsahuje 20 mg, tabakové neraz aj viac. Z toho vyplýva, že má silný stimulačný a psychoaktívny účinok, a vyšší adiktívny potenciál v porovnaní s klasickou cigaretou,“ varuje Zuzana Kamendy. Veľkým problémom sú podľa odborníkov aj elektronické cigarety, ktoré mnohí predajcovia ani nepovažujú za zdroj nikotínu, a preto ich bez akejkoľvek prekážky predajú aj deťom a mladistvým.

NA TÍNEĎZEROV NEFUNGUJÚ ZÁKAZY, H3KNITE ICH

Tínedžeri podľa prieskumov, ale aj skúseností pedagógov fajčenie nevidia ako problém a nevnímajú ani to, že škodí ich zdraviu. Považujú ho za cool a je súčasťou života v partii. Častým dôvodom, prečo fajčia, je stres, ktorý si cigaretami kompenzujú. „Vidíme aj my, že študenti fajčia a v poslednom období viditeľne viac elektronické cigarety, i nikotínové vrecúška. Je to problém, ku ktorému sa snažíme pristupovať inak,“ hovorí Peter Guldan, stredoškolský pedagóg zo SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý je zároveň jeden zo spolutvorcov inovatívneho preventívneho projektu H3KNISA, podľa odporúčaní Európskej komisie.

H3KNISA pripravovala iniciatíva Na veku záleží niekoľko mesiacov s pedagógmi, odborníkmi na závislosti, influencermi, mladými ľuďmi a špecialistami na komunikáciu. „Z každodennej praxe s mladými vieme, že na nich nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia. Fajčia a skúšajú fajčenie. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne z ich generácie, ktorí už niečo dosiahli,“ vysvetľuje koncepciu projektu Peter Guldan.

H3KNISA v školách je deň bez vyučovania plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi. Od jeho štartu v roku 2021, kedy iniciatíva zorganizovala prvý workshop práve na SOŠ MIŠ v Bratislave, lektori motivovali mladých na desiatkach škôl po celom Slovensku. Dnes si už školy vedia workshopy zrealizovať vo vlastnej réžii, samozrejme s organizačnou a finančnou podporou Na veku záleží. Stačí sa prihlásiť na stránke www.h3knisa.sk. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na moderných princípoch prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení a odporúčaniach Európskej komisie, stredoškolských pedagógov, ako aj samotných študentov:

  • atraktívne témy,
  • rovesnícky prístup
  • workshopy v malých skupinách,
  • bez pedagógov,
  • nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia.

„H3KNISA má v školách a u študentov veľký úspech. Vďaka množstvu lektorov, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudili, motivovali začať v dobrom viac nad sebou rozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie / väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy, čo im opäť umožní vnímať nepríjemnejšie situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a obavy fajčením. Študenti si pritom uvedomili, že dnes už nie je cool zapáliť si, ale práve naopak,“ hodnotí prínos H3KNISA pre študentov pedagóg Peter Guldan.

PREVENCIA PROTI FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH JE ÚLOHOU NÁS VŠETKÝCH

Zákon o ochrane nefajčiarov, jeho dodržiavanie a kontrola sú len jednou stranou problematiky. Nemenej dôležitý je aj odmietavý prístup k fajčeniu zo strany rodiny, školy aj širokej verejnosti a tiež ponúknuť mladým alternatívy, ako zmysluplne naplniť voľný čas a zbaviť sa stresu zo školy, vzťahov, financií inak ako fajčením.

Fajčenie detí a mladistvých je problémom nás všetkých. Zodpovední sme zaň všetci, nielen výrobcovia a predajcovia, nielen legislatíva a prevencia štátu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez cigariet iniciatíva Na veku záleží aj tento rok vyzýva: POVEDZME NIE FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH.