Dlhé tisícročia používali ľudia výlučne prírodné zdroje – drevo, kameň, bavlnu. V modernej dobe sa čoraz viac spoliehame na plasty, sklo, rôzne zliatiny a iné umelo vyrobené materiály. Zanechávame za sebou takú ekologickú stopu, že nám jedna planéta už nestačí. Existujú však ľudia, ktorí to chcú zmeniť. A nie je ich málo .

Všetci ľudia, ktorí aktuálne obývajú Zem, tvoria spolu iba jedno promile zo všetkých živých organizmov na našej planéte. Napriek tomu je dopad človeka na životné prostredie obrovský. Vedci dokonca hovoria o novej epoche, ktorú charakterizuje práve pretváranie sveta na svoj obraz zo strany človeka. Nazývajú ju antropocén.

Antropocén trvá prinajlepšom zopár tisícročí, výrazne sa zrýchlil v polovici minulého storočia, následky zmien spôsobené človekom sú však v niektorých ohľadoch nezvratné. V súčasnosti napríklad celkový súčet materiálov vytvorených človekom prevyšuje objem a hmotnosť biomasy, teda všetkého živého na Zemi.

S existenciou ľudskej spoločnosti je spojený aj odpad a čím je spoločnosť vyspelejšia, tým odolnejšie sú aj používané materiály. Dlhé tisícročia používali ľudia výlučne prírodné zdroje – drevo, kameň, bavlna a podobne, v modernej dobe sa čoraz viac spoliehame na plasty, sklo, rôzne zliatiny a iné umelo vyrobené materiály. Kým takéto výrobky slúžia svojmu účelu, majú spomenuté látky veľké výhody – sú pomerne lacné, pevné, ľahko dostupné. Akonáhle však svoj účel splnia, stáva sa z ich výhod problém. Ak nie sú správne znova využité alebo zlikvidované, končia ako odpad, často v prírode, ktorý pretrvá takmer naveky.

Ľudstvo navyše aktuálne spotrebúva každý rok toľko zdrojov a zanecháva za sebou takú ekologickú stopu, že nám jedna planéta viac už nestačí. Potrebovali by sme bezmála dve Zeme, ktoré však, pochopiteľne, nemáme. Veľkým problémom súčasného sveta je už spomenutý a všadeprítomný odpad. A teraz dobrá správa, existujú ľudia, ktorí to chcú zmeniť. A nie je ich málo.

„Cieľom združenia Upracme Slovensko je poukázať na to, aké je dôležité bojovať so zbytočným odpadom v našich mestách, dedinách, parkoch, uliciach, a niečo proti tomu reálne podniknúť. Veď planéta je bohatstvom, ktoré máme, a je nevyhnutné zachovať ju pre naše budúce generácie. Za pomoc pri organizácii celej akcie sa chceme poďakovať našim partnerom a sponzorom, predovšetkým generálnemu partnerovi Lidl, vďaka ktorému sme mohli zabezpečiť pomôcky na upratovanie všetkým dobrovoľníkom,“ povedala Veronika Repiská z Upracme Slovensko, organizátora najväčšej dobrovoľníckej aktivity na Slovensku – Svetového čistiaceho dňa.

Svetový čistiaci deň sa tento september uskutočnil už po piatykrát. Celosvetovo sa doň zapojilo 191 krajín a teritórií, pričom odpad zbierali milióny ľudí. Slováci opäť nesklamali, viac ako 5 500 dobrovoľníkov na 140 lokalitách vyzbieralo vyše 80 ton odpadu.

Súčasťou iniciatívy bolo aj mapovanie skládok, ktorých bolo odhalených viac ako 550, približne štvrtina z nich je však vďaka aktivistom dnes už minulosťou.