Mars spúšťa kampaň

#HereToBeHeard na podporu rodovej rovnosti. Takýto je názov  celosvetovej iniciatívy s cieľom posilniť hlas žien pri budovaní spoločnosti, v ktorej budú mať všetky ženy priestor na svoju plnohodnotnú realizáciu vo všetkých oblastiach, bez ohľadu na ich národnosť, vek, sexuálnu orientáciu, vierovyznanie a zdravotný stav. Kampaň povzbudzuje všetky ženy, aby šírili svoj názor a pomohli tak vytvoriť inkluzívnejšie spoločenské prostredie a svet, v ktorom môže uspieť každá žena.

Zásadnou otázkou iniciatívy #HereToBeHeard je: „Čo je potrebné zmeniť, aby malo viac žien príležitosť na plnohodnotnú sebarealizáciu?“. Ženy, ktoré chcú šíriť svoj pohľad na danú problematiku, tak môžu využiť priestor, ktorý kampaň vytvára. Odpovede poslúžia ako základ pre konkrétne aktivity, ktoré bude Mars realizovať v rámci svojho hodnotového reťazca a aj v širšej spoločnosti, s cieľom znižovať rodovú nerovnosť.

Ženy v súčasnosti tvoria 51 percent svetovej populácie a ich príspevok ku globálnemu HDP predstavuje 28 biliónov US dolárov, napriek tomu ostávajú často nevypočuté. Ešte pred vypuknutím koronakrízy OSN odhadla, že na prekonanie rodových rozdielov v oblasti príležitostí by bolo potrebné viac než jedno storočie. Súčasná pandémia spomalila pokrok v otázkach rovnoprávnosti pohlaví, a čo je horšie, posunula ho o 25 rokov späť. Osobitne zlý vplyv má na príslušníčky menšín, ktoré sú už príliš dlho vo verejnej debate prehliadané.

„V priebehu posledných rokov sme hrdo sledovali nárast počtu žien na vedúcich pozíciách v našom manažmente. V spoločnosti Mars Česká republika a Slovensko sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tejto prebiehajúcej transformácie a sme v danej oblasti skutočným ťahúňom – 5 z 10 členov stredoeurópskeho leadership tímu tvoria ženy,“ vyzdvihuje Brian Ayling, riaditeľ pre Mars v strednej Európe a dodáva: „Čo je však možno ešte dôležitejšie, zameriavame sa tiež na to, prečo vlastne existuje nerovnosť medzi pohlaviami, a ako to môžeme napraviť. Naša kampaň #HereToBeHeard tento prístup prezentuje širšej verejnosti.“ 

Získané údaje poslúžia aj pri vypracovaní akčných plánov v rámci platformy Full Potential. Platforma vznikla minulý rok s cieľom presadzovať rodovú rovnosť pre všetkých. Inklúzia a diverzita sú pre Mars dôležitými témami, preto vkladá úsilie do ich rozvoja. Vďaka tomu sa podarilo okrem iného dosiahnuť

rodovú rovnosť v odmeňovaní svojich 130 000 spolupracovníkov, z ktorých viac než polovicu tvoria ženy, či  43 % rodovú vyváženosť v rámci svojich manažérskych tímov, pričom cieľom je dosiahnuť 100 % rodovú vyváženosť. 

„Ženy hrali vždy dôležitú rolu v našej histórii, a taktiež vo vedení Marsu. Ale stále máme toho pred sebou veľa, čo môžeme urobiť. Snažíme sa viac posilňovať postavenie žien na pracovisku a naprieč našim reťazcom,“ vysvetľuje Victoria Mars, členka predstavenstva spoločnosti Mars a ambasádorka programu Full Potential. Rozsah a naliehavosť problematiky rodovej nerovnosti v spoločnosti vyžadujú väčšiu aktivitu. Ak globálne podniky nebudú počúvať a nezintenzívnia svoje úsilie v tejto oblasti teraz, tak kedy? Podnikateľské prostredie môže mať zásadný vplyv na presadenie zmien vo veľkom rozsahu. V spoločnosti Mars využívame túto príležitosť na posilnenie verejnej debaty a podporu potrebných zmien. Cieľom hnutia #HereToBeHeard je dať všetkým ženám možnosť vyjadriť svoj názor a to, čo sa od nich dozvieme, pretavíme do našich plánov na aktívnu podporu rodovej rovnosti.“

Úvodná fáza iniciatívy #HeretoBeHeard, ktorá bude zisťovať názory žien, bude bežať do marca. Ich odpovede následne zanalyzuje iniciatíva Oxford Future of Marketing Initiative (FOMI) obchodnej fakulty Oxfordskej univerzity, Saïd Business School. Štúdia s výsledkami bude zverejnená v lete a poslúži ako východisko pre vypracovanie stratégií, ktoré bude Mars implementovať a presadzovať v rámci svojho záväzku posilňovať príležitosti žien.

#HereToBeHeard je celosvetová kampaň spoločnosti Mars, Incorporated, ktorá podporuje zmeny rodovej nerovnosti v súlade s napĺňaním piateho Cieľa udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov. Ide o súčasť Full Potential programu spoločnosti Mars, ktorý sa zameriava na rovnosť pohlaví a jeho cieľom je posilniť pozíciu žien a odstrániť nerovnosť medzi ženami a mužmi tam, kde pracujeme, tam, kde získavame naše suroviny a v spôsoboch, akými vytvárame naše reklamy Mars vstúpil na slovenský trh v roku 1992. Od roku 2016 pôsobí na slovenskom trhu prostredníctvom spoločnosti Mars Multisales Central Europe, ktorá spája český, slovenský, rumunský a maďarský trh. Organizácia s viac ako 500 zamestnancami (nazývaných Spolupracovníci) dnes pôsobí v troch kategóriách: cukrovinky (čokoláda, žuvačky a cukrovinky), potraviny (ryža a omáčky) a výživa domácich zvierat. Okrem toho Mars prevádzkuje v regióne dva zo svojich najväčších závodov v segmentoch, vrátane továrne v Csongrád-Bokros v Maďarsku, v ktorej sa vyrába suché krmivo a dobroty pre zvieratá, a zariadenia na výrobu čokoládových cukroviniek vrátane vývojového centra pre cukrárske výrobky v Poříčí nad Sázavou v Českej republike.

Chceme počuť váš hlas. Viac sa dozviete na stránkach beheard.mars

Video ku kampani #HereToBeHeard: https://youtu.be/JLSZ1kDt9OI .com

kde môžete vyplniť aj krátky dotazník a pokračovať v diskusii.