Špeciálne Olympiády Slovensko

Športovci s kombinovaným zdravotným znevýhodnením ukazujú verejnosti, že aj  oni vedia byť úspešní

Zažiť pocit prekonania samého seba a dosiahnutia osobného úspechu je to, čo už druhý rok zabezpečuje organizácia Špeciálne Olympiády Slovensko. Pre športovcov s kombinovaným zdravotným znevýhodnením bol pripravený unikátny  MATP systém cvičení. Tréningový program motorických zručností (MATP) je jediný športový program na svete, ktorý nevylučuje žiadnu osobu stať sa športovcom, o čom sme sa presvedčili v rámci MATP Challenge day.

“Unikátny tréningový program motorických zručností, ktorý je zostavený odborníkmi Special Olympics International, si vo Zvolene v hoteli Tenis vyskúšalo 10 športovcov s kombinovaným zdravotným znevýhodnením. Aj vďaka tomuto programu sa športovci stávajú súčasťou rodiny Špeciálnych olympiád, kde majú právo športovať a aktívne využívať svoj voľný čas,” predstavuje tento unikát Eva Gažová Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.

„Cieľom tréningového programu je pomocou športu ponúknuť radosť z vlastného snaženia a úspechu, rozvíjať všetky športové zručnosti a pravidelným tréningom prekonávať vlastné limity. Účelom MATP je pomôcť rozvíjať a zlepšovať motorické zručnosti, ktoré pripravujú športovca nielen na športové disciplíny ale vedú ho aj k vyššej miere nezávislého života“, hovorí mama jedného zo športovcov Jana Lowinski, ktorá zároveň zodpovedá za MATP program v rámci Špeciálnych olympiád Slovensko.

Komplexná príručka MATP vedie trénera, rodiča, odborníka a celú komunitu k pravidelnej športovej činnosti. Podporuje inkluzívny šport, prostredníctvom ktorého zapája aj rovesníkov, ktorí sa tak stávajú partnermi. Príručka je manuálom pre cvičenie v klubovom, školskom i domácom prostredí. Komplexná metodika rozvíja mobilitu, obratnosť ,kopanie, zručnosti ovládania vozíka ,plávanie ,úchopy a hody.

Všetci máme právo žiť plnohodnotný život a šport nám dáva príležitosť ukázať verejnosti, že Sme medzi Vami. .MATP Challenge Day je o tom, že každý z nás sa vie zlepšovať a posúvať svoje limity. Dokazuje, že aj keď títo športovci vnímajú svet inak, túžbu víťaziť majú rovnakú!