Veľká analýza portálu Profesia.sk: aká je pravda o pracovných miestach a platoch v Bratislave? V hlavnom meste zamestnávatelia ponúkajú 38 percent pracovných príležitostí z celého Slovenska.

Bratislava má aj aktuálne najviac otvorených voľných pozícií a najvyššie mzdy, ktoré inzerujú zamestnávatelia. Rozdiely v zverejnených platoch sú markantné, vyššie minimálne platy v Bratislave núkajú kandidátom na mnohých pozíciách.

V tomto roku bolo na portáli Profesia.sk zverejnených už viac než 136-tisíc pracovných príležitostí. Z nich viac než tretinu tvorili ponuky na zamestnanie v Bratislavskom kraji. V Banskobystrickom kraji a Prešovskom kraji zamestnávatelia pritom inzerujú len približne 5 percent ponúk.

Vývoj počtu pracovných ponúk v 2022 po krajoch

Aktuálne je na Slovenských voľných viac než 22-tisíc pracovných miest. Najviac neobsadených ponúk je momentálne v Bratislavskom kraji. Kým v hlavnom meste a okolí je pre uchádzačov o zamestnanie k dispozícii cez 8 400 miest, inde je ponuka nižšia. V Trnavskom kraji, ktorý je na základe celkového počtu otvorených ponúk na druhom mieste za Bratislavou, je takýchto  inzerátov 2 200.

V Prešovskom regióne si záujemcovia môžu vyberať už len z 1 030 pracovných príležitostí.

Najviac reakcií pracovný portál Profesia.sk zaznamenáva na ponuky zverejnené pre Košický kraj. Na jednu ponuku reflektujú v priemere asi 20 záujemcovia. Najmenej kandidátov, menej ako 9, reaguje v Trenčianskom kraji.

Aktuálne zverejnené pracovné ponuky po krajoch

Platové rozdiely na rovnakých pozíciách nájdeme aj v jednotlivých krajoch

Z analýzy najväčšieho pracovného portálu Profesia.sk tiež vyplýva, že skutočne existujú rozdiely v navrhovanej mzde v Bratislave a v iných mestách Slovenska. Inzerované platy reagujú na situáciu na pracovnom trhu a aktuálny nedostatok vhodných kandidátov v danom kraji. Na západnom Slovensku sú ponúkané zárobky väčšinou vyššie, najnižšie sú v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.  Platí pritom, že pri pracovných ponukách v zahraničí či na diaľku sú uvádzané spravidla najlepšie platové podmienky zo všetkých skúmaných regiónov.

Kým napríklad na pozíciu predavač zamestnávatelia v Bratislavskom kraji ponúkajú priemernú základnú mzdu vo výške 885 eur, v Banskobystrickom kraji je to 821 eur.

Prehľad priemerných ponúkaných platov na vybraných pozíciách v 2022

„Tesco je tretím najväčším súkromným zamestnávateľom. Je pre nás kľúčové vytvárať také pracovné podmienky, aby svoje uplatnenie a talent mohol rozvíjať ktokoľvek, kto chce u nás pracovať. Ponúkaná mzda reflektuje na podmienky pracovného trhu a motiváciu zamestnať sa u nás. Tesco tiež zatraktívnilo balík zamestnaneckých benefitov a k prvému januáru tohto roka zvýšilo nástupné mzdy kolegov a kolegýň na prevádzkach až o 10 %,“ hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna manažérka Tesca na Slovensku.

Najvyššie priemerné mzdy ponúkajú riaditeľom IT

Najvyššiu minimálnu mzdu ponúkajú zamestnávatelia uchádzačom, ktorí zareagujú na inzerát ponúkajúci voľné pracovné miesto riaditeľa IT, a to 3921 eur. Ďaleko lepšiu ponuku ako je slovenský priemer získa aj kandidát, uchádzajúci sa o miesto generálneho riaditeľa/riaditeľky, country managera/managerky, výrobného riaditeľa/riaditeľky, IT architekta/architektky či technického riaditeľa/riaditeľky.

                                Ako sa zarába na Slovensku a v okolitých krajinách?

Dáta z Eurostatu, aj keď z roku 2020, naznačujú jednoznačne – ešte máme čo doháňať. Kým v tomto pandemickom roku bol  mediánovo vyrovnaný čistý príjem občana SR v produktívnom veku 746 eur, v Rakúsku zarobil pracujúci v priemere v čistom 2 377 eur, v Nemecku 2 262 eur. Menej ako Slováci zarobili v roku 2020 v priemere Maďari aj Poliaci.