Späť v škole. Na návrat sa mnohé deti tešia, ale môžu ho sprevádzať aj obavy o svoje zdravie a strach z odlúčenia od rodičov. Ako im pomôcť?

„Lenivé obdobie“ detí, aj keď si ho mnohé nepriali, sa končí, a brány škôl všetkých stupňov sa otvárajú v zaužívanom režime. Hoci je dlho očakávaný moment dobrou správou, to, čo sme prežili, učí  pedagógov aj rodičov byť obozretnejšími a pripravenejšími. Mnohé deti, ale aj personál škôl, a najmä rodičia, sa na každodenný život v škole tešia, je však dôležité počítať aj s rizikami, ktoré so sebou táto zmena prináša. Namieste je však skôr rešpekt ako strach, pretože pri dodržiavaní základných zásad sa môžu tieto zmeny v živote dieťaťa, rodiny aj školy diať úplne bezproblémovo.  

                                               Podporte psychiku svojho dieťaťa

Na návrat do školy sa mnohé deti tešia, ale môžu ho sprevádzať aj obavy o svoje zdravie a strach z odlúčenia od rodičov, zo stretnutia so spolužiakmi a po dlhej prestávke prezenčného vyučovania aj strach zo zvládnutia samotného učenia sa.

Ak však budete ako rodičia stáť pri nich a rozprávať sa s nimi nielen o ich radostiach, ale aj o ich obavách, pomôžete im viac, ako si myslíte. V rozhovoroch im treba v prvom rade zdôrazniť, že ich nepríjemné pocity sú prirodzené a že majú pri ich zvládaní vašu plnú rodičovskú podporu. Po návrate zo školy sa každý deň zaujímajte, ako sa im darilo, čo zažili a čo nové sa naučili. Za dosiahnuté úspechy ich pochváľte a povzbuďte ich uistením, že zvládaním každodenných „malých“ úloh dokazujú, akí sú „veľkí“. Deti potrebujú vedieť, že vás ich školský život zaujíma a že sa na vás môžu spoľahnúť.

                                                 Podporte zdravie svojho dieťaťa

Opätovný nástup do školy preveruje nielen psychickú, ale aj fyzickú odolnosť našich detí. Návrat do školy je totiž špecifický tým, že na jednej strane je detský kolektív vhodným prostredím na šírenie rôznych infekcií, na strane druhej prichádza v čase zhoršujúceho sa počasia, ktoré je skúškou odolnosti zdravia detí.

Výkonný imunitný systém detí od útleho veku budujeme najmä vyváženou zdravou stravou s dostatkom vitamínov a minerálov, zdravou životosprávou s dostatkom spánku a pohybu na čerstvom vzduchu a primeranou hygienou. Zároveň ho však v náročných ročných obdobiach môžeme podporiť bezpečnou prírodnou cestou. „Stopku“ vírusom u detí po návrate do školy môžeme dať užívaním Oscillococcinum, ktoré dovoľuje deťom zostať usilovnými žiakmi v dobrej zdravotnej kondícii a rodičom nielen starostlivými rodičmi, ale aj výkonnými pracovníkmi v zamestnaní. S Oscillococcinum zostanete v bezpečí v každodennom školskom aj pracovnom rytme!  

Oscillococcinum je homeopatický liek, tradične používaný pri liečbe chrípkových stavov (horúčka, prechladnutie, bolesti)

                                        Ako uľahčiť deťom návrat do školy?

  • Vráťte sa k zaužívanej rutine školského roka. Naplánujte deťom rovnomerné rozloženie školských aj domácich povinností a zábavy. Dobré zvládanie školských úloh podporuje denný režim, rešpektujúci vekové osobitosti dieťaťa, založený na správnom vyvážení učenia, spánku, pohybu na čerstvom vzduchu, zdravej stravy a času prežitého s rovesníkmi. 
  • V začiatkoch pomáhajte intenzívnejšie dieťaťu s domácimi úlohami. Po dlhom období neštandardného vyučovania totiž môžu mať aj tí, ktorým predtým išla škola ľahko, problémy so zvládaním predpísaného učiva. Pocit, že u vás v tomto smere nájdu pomoc, je pre deti veľmi motivujúci. Keď sa budú cítiť milované a podporované, budú sa učiť lepšie. A aj pri najmenších prejavoch školského zlyhávania sa hneď v začiatkoch radšej poraďte s pedagógom.  
  • Veďte svoje dieťa k tomu, aby aj v škole dodržiavalo preventívne opatrenia, akými sú časté umývanie rúk, nosenie rúška, pitie nápojov len z vlastnej fľaše a pod. Spravte zo svojho dieťaťa „ superhrdinu“, ktorý tento návyk nielen dodržiava, ale motivuje k podobnému správaniu aj svojich spolužiakov.
  • Dbajte, aby v chladnejších a sychravejších dňoch bolo dieťa vždy primerane oblečené. Hovorí sa, že neexistuje zlé počasie, existuje len zle oblečený človek. A platí to aj v prípade detí. Pohyb na čerstvom vzduchu aj napriek nepriazni počasia ich zdravie otužuje. Dôležitý je však výber správneho oblečenia.
  • Podporujte zdravie vášho dieťaťa udržiavaním zdravého životného štýlu – zdravou životosprávou, dostatkom spánku a pohybu, prípadne využitím liečivej sily prírody.