Pacienti ako rukojemníci?

Väčšina pacientov, ktorí sú dnes liečení liekmi na riedenie krvi tzv. novými antikoagulanciami si od januára 2021 budú tieto lieky hradiť z vlastného vrecka a to od 30 do 80 eur. Do platnosti totiž vstupuje od  1. 1. 2021 nová revízia úhrad z dielne Ministerstva zdravotníctva SR. Pacientska organizácia Sekunda pre život upozorňovala už v novembri na tento nelichotivý stav, ktorého rukojemníkmi sú najmä samotní pacienti. Situácia sa dotýka okolo 50 tisícovej skupiny pacientov, ktorej značnú časť tvoria seniori. Práve tí sú totiž novou revíziou úhrad najviac dotknutí. Napriek spoločnej snahe laickej a odbornej verejnosti neboli ich odborné argumenty zo strany rezortu zdravotníctva vypočuté a nová vyhláška nadobúda od januára účinnosť.

Moderná antikoagulačná liečba dnes chráni najmä seniorov pred prvými aj opakovanými mozgovými príhodami a  predstavuje pre nich životne dôležitú terapiu na ich ceste za dlhším a kvalitnejším životom. Prevažnú väčšinu z nich tvorí zraniteľná populácia seniorov, ktorá je touto novou zákonnou úpravou finančne najviac dotknutá. Pacientska organizácia Sekunda pre život, združujúca pacientov po cievnej mozgovej príhode a pacientov s fibriláciou predsiení upozorňovala už v novembri na túto situáciu a poukázala na skutočnosť, že pokiaľ rezort zdravotníctva neprehodnotí úhradovú vyhlášku, socio-ekonomicky citlivá skupina seniorov  bude musieť za antikoagulačnú liečbu doplácať od januára niekoľko desiatok eur mesačne. Napriek spoločnému úsiliu pacientskej organizácie a odborných spoločností – Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej neurologickej spoločnosti, rezort zdravotníctva doposiaľ neurobil nič preto, asi situáciu zvrátil.

 „Pacienti sa na nás obracajú s otázkami, prečo im už poisťovne ich liek nebudú hradiť, prečo musia prejsť na iný liek, či pre nich táto zmena nepredstavuje bezpečnostné a zdravotné riziko a tak ďalej. Tých otázok je skutočne veľa a my z pozície ich pacientskych advokátov žiaľ tiež nedisponujeme odpoveďami na mnohé, nimi kladené otázky. A to napriek tomu, že k tejto citlivej zmene v oblasti úhrady tzv. NOAKov má dôjsť už 1. januára 2021,“ hovorí Fides. 

„V tejto súvislosti sme sa obrátili listom na štátnu tajomníčku rezortu zdravotníctva Janu Ježíkovú. V rámci našej žiadosti sme definovali otázky súvisiace s novou revíziou úhrad. Žiaľ do dnešného dňa nedisponujeme odpoveďami, ktoré by sme mohli následne tlmočiť pacientom, ktorí sú touto zmenou najviac dotknutí. Upozorňujeme, že nejde o niekoľko desiatok pacientov, ale o 50 tisícovú skupinu prevažne seniorov,“ uzatvára Fides.

Faktom nateraz zostáva, že od 1. 1. 2021 si najmä slovenskí dôchodcovia za lieky na riedenie krvi siahnu v lekárni hlbšie do vrecka. Dokedy bude tento stav trvať a či rezort zdravotníctva chystá nejaké zmeny v tejto vyhláške zatiaľ nie je známe.