Superpotravina pre seniorov

Špeciálna potravina pre seniorov – to je výzva, ktorej čelila známa slovenská firma Maxim Pharm vyrábajúca výživové doplnky pod značkou Fit4you. Potom, ako si jej majiteľ Ján Hartl odniesol ocenenie z prestížnej medzinárodnej potravinárskej výstavy SIAL v čínskom Šanghaji za inovácie, bol oslovený spolu s jeho tímom zo strany Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, aby sa podieľal na vývoji nového inovatívneho produktu.

Do vývoja a výskumu “superpotraviny” určenej najmä pre ľudí nad 65 rokov života bolo zapojené aj Výskumné centrum AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré pod taktovou Fakulty biotechnológie a potravinárstva, v spolupráci so startupom Nu3Gen orientujúci sa molekulárnu genetiku a spoločnosťou Maxim Pharm realizovalo rozsiahly vedecký vývoj nového produktu pre seniorov.  

 “V dnešnom svete majú spotrebitelia čoraz menej času venovať sa príprave jedál a zháňaniu kvalitných surovín na prípravu pokrmov. Stáli sme pred výzvou vytvoriť unikátny a svojím spôsobom jedinečný produkt, ktorý bude čo najjednoduchší a najrýchlejší na prípravu, bude obsahovať kvalitné suroviny s dobrými výživovými hodnotami a samozrejme musí aj dobre chutiť,” vysvetľuje Marek Šarmír riaditeľ vývoja a výroby spoločnosti Maxim Pharm.  Pri vývoji výživových doplnkov je dôležité, aby jeho spotrebiteľ pocítil želaný efekt účinku. A práve s týmto cieľom sa vývojári pustili aj do hľadania optimálneho a nutrične vyváženého produktu, ktorý musí spĺňať vysoké zdravotné požiadavky a vynikajúce chuťové preferencie u tej najcitlivejšej cieľovej skupiny – seniorov.

“Na virtuálnych stretnutiach priamo na pôde SPU sme využívali interaktívne metódy  s dynamickým priebehom a množstvom tvorivých aktivít určených pre vyššie vekové skupiny,” hovorí prof. Ing. Adriana Kolesárová PhD., prodekanka pre vedu, výskum v Nitre. Výsledkom tohto procesu v kombinácii s vedeckými poznatkami o výžive seniorov je nová unikátna receptúra produktu,  ktorý je výživovo presne modifikovaný na skupinu ľudí nad 65 rokov. Medzi kľúčové atribúty, ktoré vývoj a výskum produktu zohľadňoval patrí najmä jeho efektivita, vplyv na zdravie, jednoduchá príprava či nezameniteľná chuť. “Sme na konci tohto zložitého procesu a veríme, že už v priebehu budúceho roka začneme s výrobou a distribúciou novej potraviny určenej pre seniorov aj do obchodných sietí, hovorí Ján Hartl.