Poznáte optimálnu hodnotu cholesterolu? Pre mnohých Slovákov je to stále veľká neznáma

Slováci nedodržiavajú liečebný režim, podceňujú vysoký cholesterol a neuvedomujú si priamy súvis medzi vysokým cholesterolom a  infarktom či cievnou mozgovou príhodou. Každé úmrtie pred 75. rokom života možno považovať za odvrátiteľné. Ročne zomrie na Slovensku na odvrátiteľné úmrtia 168 ľudí na 100-tisíc obyvateľov. Je to viac ako dvojnásobok priemeru západnej Európy. Tieto štatistiky vypovedajú o tom, že na Slovensku je veľký priestor na zlepšenie nielen vo vzdelávaní v problematike odvrátiteľných úmrtí, ale aj v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Srdcový infarkt tvorí až 32 % všetkých úmrtí u ľudí vo veku menej, než 75 rokov. Jedným z najzávažnejších rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení je však vysoká hladina zlého „LDL“ cholesterolu. Zvýšený cholesterol nebolí a v mladšom veku sa nijako neprejavuje. Cholesterol sa usadzuje na stenách ciev a znižuje ich priechodnosť. Dochádza k rozvoju aterosklerózy – procesu ukladania cholesterolu v stenách ciev, čo obmedzuje prietok krvi a znižuje prísun kyslíka do životne dôležitých orgánov.

Pokiaľ sa upchá cieva zásobujúca srdce, vzniká srdcový infarkt, pokiaľ cieva vyživujúca mozog, môže to viesť k cievnej mozgovej príhode – tzv. mŕtvici. Aterosklerózou môžu byť postihnuté tepny kdekoľvek v tele, napríklad v dolných končatinách, obličkách, oku i ďalších orgánoch. Ročne zomiera na Slovensku až 21-tisíc pacientov, ktorých príčina smrti môže mať priamu súvislosť práve s aterosklerózou.

Odborníci vyzývajú na nepodceňovanie rizikového faktora, ktorým je LDL cholesterol. Včasná diagnostika, správna liečba a spolupráca pacienta s lekárom, môžu významne zlepšiť kvalitu života pacienta, znížiť riziko závažných kardiovaskulárnych komplikácií, a aj zlepšiť nelichotivú štatistiku zbytočných úmrtí. V záujme kvalitného a dlhšieho života je optimálna hodnota LDL cholesterolu u pacientov so závažným srdcovo-cievnym ochorením na úrovni 1,4 mmol/l, pričom podľa výsledkov analýz, slovenskí pacienti majú približne dvojnásobné až trojnásobné hodnoty, upozorňujú slovenskí kardiológovia.

kb