Chudoba a vývin mozgu

Vývinová terapeutka PhD. Katalin Lakatos , odborníčka v oblasti rannej diagnostiky a intervencie u detí s rôznymi vývinovými poruchami založila  budapeštiansku Nadáciu BHRG, bola jej riaditeľkou. Vyvinula patentovanú terapiu model BHRG, ktorá včasnou intervenciou pomáha deťom. Dnes je jej pokračovateľkou dcéra Fanni Fenyősi  ( na obr).

Čo predchádzalo tomu, aby kráčala v maminých šľapajách?

,,Mala som šťastie, že ma mama ako dieťa so sebou brávala do práce – zvyčajne pracovala na 3 až 4 miestach a neustále rozširovala svoje poznatky, takže mi prišlo prirodzené, že pracuje s deťmi s rôznym znevýhodnením, no nepredstavovala som si, že pôjdem tou istou cestou. Ja som študovala rurálny rozvoj a zaujímalo ma vytváranie iniciatív, ktoré by pomohli ľuďom zo znevýhodneného prostredia žiť lepší a stabilnejší život. V poslednom roku štúdia som trávila dlhé hodiny v rozhovoroch s mamou a ona mi ukázala aký vplyv má chudoba na vývin mozgu, ktorý vo veľmi útlom veku stráca šance na rozvoj. Včasná intervencia v detstve sa stala mojim hlavným záujmom a metodológia mojej mamy sa stala nástrojom poskytnutia priamej pomoci deťom žijúcim v chudobe. Naučila som sa metodiku a začala som pracovať v centre a potom v nadácii BHRG. To, že nás tak skoro opustila prirodzene upriamilo moje úsilie na zachovanie jej metódy, no stále verím, že raz sa mi podarí uplatniť BHRG model aj pri rozvoji detí, ktoré žijú v chudobe.

BHRG model poskytuje know how, ktoré môžete uplatniť v akejkoľvek životnej situácii – keď sa učíte nové zručnosti, keď sami seba skúmate, keď ste s inými ľuďmi, nie je to iba niečo, o čom rozprávate, je to spôsob akým žijete. Teší ma ako efektívne funguje, ako dokáže dať novú nádej rodičom, dodať silu rodinám a naučiť ich, že keď na niečom pracujú, dostaví sa aj výsledok. BHRG model nás učí veľa o deťoch, ale aj o nás, a v dnešnom svete je to to, čo potrebujeme.

Všetkým rodičom, ktorí tušia, že s ich dieťatkom niečo nie je v poriadku, ale nevedia, ako by mu mohli pomôcť, by som chcela povedať, aby sa nevzdávali, pokým nenájdu odpoveď. Rodičia majú veľmi dobrý poplašný systém, ak si všimnú, že s dieťaťom, s ktorým sú 24 hodín denne niečo nie je v poriadku, vedia zrejme viac ako odborník, ktorý vyšetrí dieťa za 5 minút. Dobrý odborník dokáže veľmi jasne vysvetliť rodičom čo jednotlivé problémové symptómy znamenajú a ako ich možno riešiť. “