Moderné technológie sú blízke všetkým deťom

Pre zdravé deti Pinf Hry nie sú veľmi zaujímavé a užitočné

Ondrej Vrábel má  18 rokov, programovaniu sa začal venovať keď mal 11. Za ten čas vytvoril okrem iného 26 vzdelávacích hier zameraných na rôzne témy a problémy, ktoré sú dnes  unikátnou didaktickou pomôckou pre deti s mentálnym postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími potrebami (s autizmom, detskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom, poruchami učenia a ostatnými mozgovými disfunkciami). Pomáhajú im naučiť sa písať, čítať, logicky uvažovať, rozoznávať farby, precvičovať slovnú zásobu, matematiku a ďalšie praktické zručnosti. Vraví sa, že dobré sa chváli samo. Hry boli úspešné, dozvedela sa o nich široká verejnosť, ale hlavne tí, ktorým boli určené. Ondrejova šľachetná práca získala ocenenie. V roku 2017 bol ,vtedy len 15-ročný, ocenený Krištáľovým krídlom v kategórii Filantropia.

„Pinf Hry som začal vytvárať pre sesternicu mojej maminy – Dášku. Dáška má detskú mozgovú obrnu, no aj napriek tomu sa rada učí a hrá s počítačom či tabletom,“ približuje začiatky Ondrej.

„Keď som mal 11 rokov, začal som uvažovať, ako by som jej mohol pomôcť a pri hraní sa na počítači ju mohol naučiť nové veci. Najskôr sme si len písali písmená na klávesnici, ktoré Dáška čítala, no neskôr som chcel vytvoriť niečo, s čím by sa mohla hrať a učiť aj keby som nebol pri nej. Tak vznikla prvá verzia Pinf Hier. Moderné technológie sú blízke všetkým deťom – aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či mentálnym postihnutím. Tablety, počítače a interaktívne tabule sú výborné nástroje, ktoré tieto deti veľmi lákajú a sú im blízke. Pri Pinf Hrách využívame najmä metódu „škola hrou“ – deti si neuvedomujú, že sa učia, majú pocit, že sa hrajú. V skutočnosti však spoznávajú farby, písmená, čísla, hodiny, obohacujú si slovnú zásobu, precvičujú si matematiku a jemnú motoriku… Učia a trénujú si to, čo väčšina ľudí považuje za samozrejmé vedomosti.“

V čom sú tieto hry odlišné  a ako  môžu pomôcť deťom s poruchami autistického spektra, či s inými vývinovými poruchami?

Bežné hry obsahujú veľa grafických prvkov, animácií, zvukov, dosť často aj reklám. Pinf Hry majú naozaj jednoduché grafické prevedenie, minimum rušivých prvkov a veľké písmená. Tento vzdelávací nástroj, o ktorom často rozprávam ako o hre, je tvorený na mieru pre deti so ŠVVP alebo mentálnym postihnutím, odporúča ho na svojom webe napríklad aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Používanie Pinf Hier je jednoduché. Vďaka špeciálnemu minimalistickému a intuitívnemu dizajnu ich dokážu používať deti aj samé. Dajú sa jednoducho prispôsobiť a nastaviť tak, aby vyhovovali potrebám dieťaťa. V ponuke je až 26 vzdelávacích hier zameraných na rôzne témy a problémy. Pinf Hry sú k dispozícií v jazykoch: slovenčina, čeština, maďarčina, poľština, angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, ruština, portugalčina, švédčina.

Aj keď niektoré dieťa vie aj samé posúdiť, čo sa mu hodí,  vždy je dobré, aby bol pri ňom rodič. Bude vedieť zvoliť hry, ktoré sú pre neho najlepšie. Napríklad tie s veľkosťami a počítaním sú asi najvhodnejšie pre deti z autistického spektra, ale je to vždy veľmi individuálne. Na stránke je napísané, ktoré hry sú pre koho vhodné.

Keď rodič, prípadne terapeut, učiteľ, či výchovný poradca, má záujem vyskúšať tieto unikátne didaktické hry, kde ich nájde?

Týchto 26 edu-hier je k  dispozícii v 12 jazykoch. Balík Pinf Hry je možné stiahnuť na webe www.pinfhry.sk , prípadne v obchode Play či App Store. Podrobnejšie informácie nájdu čitatelia na adrese www.pinfhry.sk/stiahnut.

Je stiahnutie aplikácie spoplatnené?

Aplikácia je v základnej verzií pre domácnosti bezplatná, no táto verzia je obmedzená – k dispozícií je len 9 hier (z 26) a nie je možné aplikáciu prispôsobiť. Plná verzia stojí 2€ mesačne, no v aktuálnej situácií – COVID-19 pandémia – sme sprístupnili všetky hry pre všetkých bezplatne, aby sa mohli deti doma vzdelávať.

Čomu sa venujete momentálne?

Okrem Pinf Hier pracujem na ďalších projektoch občianskeho združenia Mladí, o.z. a samozrejme sa musím venovať aj škole 🙂

Taktiež pracujem aj na projekte Hravé listy (www.hravelisty.sk) – sú to pracovné listy k Pinf Hrám pre deti so ŠVVP. Sú  zamerané na abecedu, písmená, farby, matematiku, hodiny, precvičovanie si slovnej zásoby a ďalšie zručnosti či vedomosti. Je možné vytlačiť si ich bezplatne.

Ostáva vám popri aktivitách čas na koníčky?

Veľa ho naozaj nemám, ale ak už sa nejaký nájde, chodievam na prechádzky so psom. Obľubujem  výletnú turistiku, návštevy pamiatok ,miesta s peknými výhľadmi , ktoré si rád fotografujem.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Plánujem úspešne zmaturovať, chcem ísť študovať na VŠ (ešte nie som rozhodnutý na ktorú) – obor bezpečnosť informačných technológií a ďalej pracovať na svojich projektoch.

Martina Galátová